skip to Main Content

Mgr. Veronika Vodičková

Školitel: doc. Mgr. Martin Konvička, Ph.D.

Téma dizertační práce: Reakce denních motýlů na refaunaci velkými herbivory

Back To Top