skip to Main Content

MSc. Veronika Vodičková

Supervisor: doc. Mgr. Martin Konvička, Ph.D.

Doctoral thesis topic: Reakce denních motýlů na refaunaci velkými herbivory

Back To Top