skip to Main Content

MSc. Tomáš Zítek

Supervisor: MSc. Lukáš Čížek, Ph.D.

Doctoral thesis topic: Ekologie, kompetice a potravní vztahy ve společenstvech koprofilního hmyzu

Back To Top