skip to Main Content

prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc.

Research focus:

– evolutionary biology
– phylogeny of animals
– phylogenetis
– human evolution

Contact:

e-mail: zrzavy@centrum.cz
tel.: +420 387 772 239
room: B 249

 

 

CV

Education:

– 2003: prof. (Zoology), Faculty of Biology, University of South Bohemia in České Budějovice
– 1998-2003: doc. (Zoology), Faculty of Biology, University of South Bohemia in České Budějovice
– 1993: CSc.
– 1988: RNDr.
– 1983-1988: Study at the Faculty of Science, Charles University in Prague

Professional appointments:

– since 1992: researcher, Faculty of Science, University of South Bohemia in České Budějovice
– since 1988: researcher, Institute of Entomology, Biology Centre of the Czech Academy of Sciences, v. v. i., České Budějovice

Academic functions:

– 2007-2009: člen autorského kolektivu Bílé knihy terciárního vzdělávání
– od 2006: člen Komise pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje Rady pro výzkum a vývoj
– od 2004: člen Vědecké rady JU
– od 2004: prorektor pro vědu a výzkum JU
– od 2002: člen (od 2005 předseda) Odborné komise pro vědy o živé přírodě Rady pro výzkum a vývoj
– od 1999: člen Vědecké rady PřF (BF) JU
– od 1999: člen meziresortní komise k hodnocení výzkumných záměrů a výsledků organizací
– 1997-2003: předseda Akademického senátu JU
– 1996-2000: vedoucí katedry zoologie BF JU
– 1995-1997: předseda Akademického senátu BF JU

Teaching

PřF JU:
– Evoluce a morfologie členovců (KZO/401)
– Evoluce živočichů (KZO/571)
– Evoluční biologie (KZO/270)
– Evoluční biologie člověka, (KZO/271)
– Fylogenetika, (KZO/595)
– Fylogeneze a diverzita organismů (KZO/394)
– Vývojová biologie (KFZ/212)

PřF UK:
– Evoluce živočichů

Supervising

Bachelor’s theses in prep.:
Klára Vodičková: Koevoluce genů a jazyků – kritická rešerše (zadáno 2021, konzultant)
Theodor Kabíček: Fylogenetická rekonstrukce socio-ekologických vlastností předků klíčových populací moderního člověka (zadáno 2020)

Doctoral theses in prep.:
Gabriel Šaffa: Evoluce lidských socio-kulturních adaptací: fylogenetická kross-kulturní perspektiva (zadáno 2018; školitel specialista)

Bachelor’s theses:
Plášilová, K. (2023). Variabilita životní historie u studovaných populací lidoopů v přírodě (konzultant)
Poláková, T. (2023). Fylogenetická analýza šimpanzí kultury
Švehlová, K. (2023). Postpartum sexuální tabu a jeho socio-ekologické příčiny – rešerše (konzultant)
Mrázková, N. (2016). Kritická analýza “6. masové extinkce” na příkladu recentních druhů savců: vliv taxonomické historie ohrožených druhů
Šural, J. (2016). Kritická analýza “Šesté masové extinkce” na příkladu recentních savců: velikost areálu, biogeografie a potenciální fosilizovatelnost
Trávníčková, J. (2012). Manipulační hypotéza: kritická revize publikovaných prací o parazitických bezobratlých
Duda, P. (2008). Cladistic analysis of reproductive, behavioral, sociobiological, and developmental traits in the Hominoidea
Janouškovec, J. (2005). Fylogenetické postavení mechovek (Ectoprocta) s hodnocením fylogenetického signálu částečné sekvence genu 28S rRNA druhu Plumatella repens (Phylactolaemata: Plumatellidae)
Říha, P. (2005). Proteinové geny ve fylogenetice živočichů

Master’s theses:
Duda, P. (2011). Evolution of human socio-cultural and ecological traits: a phylogenetic (supertree) approach
Smrčková, J. (2011). Temporal and topological methods of macroevolutionary analysis of phylogenetic trees

Doctoral theses:
Duda, P. (2017). Human population history and evolution of culture: A phylogenetic approach
Robovský, J. (2011). Evoluce hrabošovitých hlodavců (Mammalia: Cricetidae): fylogenetický přístup
Pech, P. (2009). Evoluce sociálního parasitismu rodu Phengaris (Maculinea)
Horák , A. (2007). Genetic structure of the Triturus cristatus complex in central Europe

Publications

Research papers:

2023

Kik, A., Duda, P., Bajzekova, J., Baro, N., Opasa, R., Sosanika, G., Jorge, L.R., West, P., Sam, K., Zrzavý, J. & Novotný, V. (2023). Hunting skills and ethnobiological knowledge among the young, educated Papua New Guineans: Implications for conservation. Global Ecology and Conservation 43, e02435. doi:https://doi.org/10.1016/j.gecco.2023.e02435

2022

Drábková, M., Kocot, K.M., Halanych, K.M., Oakley, T.H., Moroz, L.L., Cannon, J.T., Kuris, A., Garcia-Vedrenne, A.E., Pankey, M.S., Ellis, E.A., Varney, R., Štefka, J., & Zrzavý, J. (2022). Different phylogenomic methods support monophyly of enigmatic ‘Mesozoa’ (Dicyemida + Orthonectida, Lophotrochozoa). Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. https://doi.org/10.1098/rspb.2022.0683

Šaffa, G., Duda, P., & Zrzavý, J. (2022). Paternity Uncertainty and Parent–Offspring Conflict Explain Restrictions on Female Premarital Sex across SocietiesHuman Nature 33, 215–235, https://doi.org/10.1007/s12110-022-09426-y

Šaffa, G., Zrzavý, J., & Duda, P. (2022). Global phylogenetic analysis reveals multiple origins and correlates of genital mutilation/cutting. Nature Human Behaviour 6, 635–645, https://doi.org/10.1038/s41562-022-01321-x

2021

Kik, A., Adamec, M., Aikhenvald, A. Y., Bajzeková, J., Baro, N., Bowern, C., Colwell, R. K., Drozd, P.,  Duda, P., Ibalim, S., Jorge, L. R., Mogina, J., Ruli, B., Sam, K., Sarvasy, H., Saulei, S., Weiblen, G. D., Zrzavý, J. & Novotný, V. (2021). Language and ethnobiological skills decline precipitously in Papua New Guinea, the world’s most linguistically diverse nation. Proceedings of the National Academy of Sciences 118, e2100096118, doi:10.1073/pnas.2100096118.

2020

Hrnčíř, V., Duda, P., Šaffa, G., Květina, P., & Zrzavý, J. (2020). Identifying post-marital residence patterns in prehistory: A phylogenetic comparative analysis of dwelling size. PLoS ONE 15(2): e0229363.

2018

Zrzavý, J., Duda, P., Robovský, J., Okřinová, I., Řičánková, V. (2018). Phylogeny of the Caninae (Carnivora): Combining morphology, behaviour, genes and fossils. Zoologica Scripta, 47, 373–389.

2016

Duda, P., & Zrzavý, J. (2016). Human population history revealed by a supertree approach. Scientific Reports, 6, 10. doi:10.1038/srep29890

2015

Řičánková, V. P., Robovský, J., Riegert, J., & Zrzavý, J. (2015). Regional patterns of postglacial changes in the Palearctic mammalian diversity indicate retreat to Siberian steppes rather than extinction. Scientific Reports, 5, 12. doi:10.1038/srep12682

2013

Duda, P., & Zrzavý, J. (2013). Evolution of life history and behavior in Hominidae: Towards phylogenetic reconstruction of the chimpanzee-human last common ancestor. Journal of Human Evolution, 65(4), 424-446. doi:10.1016/j.jhevol.2013.07.009

Říčan, O., Piálek, L., Zardoya, R., Doadrio, I., & Zrzavý, J. (2013). Biogeography of the Mesoamerican Cichlidae (Teleostei: Heroini): colonization through the GAARlandia land bridge and early diversification. Journal of Biogeography, 40(3), 579-593. doi:10.1111/jbi.12023

2012

Piálek, L., Říčan, O., Casciotta, J., Almiron, A., & Zrzavý, J. (2012). Multilocus phylogeny of Crenicichla (Teleostei: Cichlidae), with biogeography of the C. lacustris group: Species flocks as a model for sympatric speciation in rivers. Molecular Phylogenetics and Evolution, 62(1), 46-61. doi:10.1016/j.ympev.2011.09.006

2011

Macháč, A., Zrzavý, J., & Storch, D. (2011). Range Size Heritability in Carnivora Is Driven by Geographic Constraints. American Naturalist, 177(6), 767-779. doi:10.1086/659952

2010

Prokopová, M., Veselý, P., Fuchs, R., & Zrzavý, J. (2010). The role of size and colour pattern in protection of developmental stages of the red firebug (Pyrrhocoris apterus) against avian predators. Biological Journal of the Linnean Society, 100(4), 890-898.

2009

Zrzavý, J., Říha, P., Piálek, L., & Janouškovec, J. (2009). Phylogeny of Annelida (Lophotrochozoa): total-evidence analysis of morphology and six genes. BMC Evolutionary Biology, 9, 14. doi:10.1186/1471-2148-9-189

2008

Robovský, J., Řičánková, V., & Zrzavý, J. (2008). Phylogeny of Arvicolinae (Mammalia, Cricetidae): utility of morphological and molecular data sets in a recently radiating clade. Zoologica Scripta, 37(6), 571-590. doi:10.1111/j.1463-6409.2008.00342.x

2007

Fric, Z., Wahlberg, N., Pech, P., & Zrzavý, J. (2007). Phylogeny and classification of the Phengaris-Maculinea clade (Lepidoptera : Lycaenidae): total evidence and phylogenetic species concepts. Systematic Entomology, 32(3), 558-567. doi:10.1111/j.1365-3113.2006.00387.x

Traut, W., Szczepanowski, M., Vitkova, M., Opitz, C., Marec, F., & Zrzavý, J. (2007). The telomere repeat motif of basal Metazoa. Chromosome Research, 15(3), 371-382. doi:10.1007/s10577-007-1132-3

2006

Veselý, P., Veselá, S., Fuchs, R., & Zrzavý, J. (2006). Are gregarious red-black shieldbugs, Graphosoma lineatum (Hemiptera : Pentatomidae), really aposematic? An experimental approach. Evolutionary Ecology Research, 8(5), 881-890.

2005

Konopová, B., & Zrzavý, J. (2005). Ultrastructure, development, and homology of insect embryonic cuticles. Journal of Morphology, 264(3), 339-362.

Vítková, M., Král, J., Traut, W., Zrzavý, J., & Marec, F. (2005). The evolutionary origin of insect telomeric repeats,(TTAGG) n. Chromosome Research, 13(2), 145-156.

2004

Fric, Z., Konvička, M., & Zrzavý, J. (2004). Red & black or black & white? Phylogeny of the Araschnia butterflies (Lepidoptera: Nymphalidae) and evolution of seasonal polyphenism. Journal of evolutionary biology, 17(2), 265-278.

Janda, M., Folková, D., & Zrzavý, J. (2004). Phylogeny of Lasius ants based on mitochondrial DNA and morphology, and the evolution of social parasitism in the Lasiini (Hymenoptera: Formicidae). Molecular phylogenetics and evolution, 33(3), 595-614.

Pech, P., Fric, Z., Konvička, M., & Zrzavý, J. (2004). Phylogeny of Maculinea blues (Lepidoptera: Lycaenidae) based on morphological and ecological characters: evolution of parasitic myrmecophily. Cladistics, 20(4), 362-375.

Zrzavý, J., & Řičánková, V. (2004). Phylogeny of recent Canidae (Mammalia, Carnivora): relative reliability and utility of morphological and molecular datasets. Zoologica Scripta, 33(4), 311-333.

2003

Zrzavý, J. (2003). Gastrotricha and metazoan phylogeny. Zoologica Scripta, 32(1), 61-81.

Zrzavý, J., & Hypša, V. (2003). Myxozoa, Polypodium, and the origin of the Bilateria: the phylogenetic position of “Endocnidozoa” in light of the rediscovery of Buddenbrockia. Cladistics, 19(2), 164-169.

Rexová, K., Frynta, D., & Zrzavý, J. (2003). Cladistic analysis of languages: Indo‐European classification based on lexicostatistical data. Cladistics, 19(2), 120-127.

2002

Hypša, V., Tietz, D. F., Zrzavý, J., Rego, R. O., Galvao, C., & Jurberg, J. (2002). Phylogeny and biogeography of Triatominae (Hemiptera: Reduviidae): molecular evidence of a New World origin of the Asiatic clade. Molecular phylogenetics and evolution, 23(3), 447-457.

2001

Zrzavý, J. (2001). Ecdysozoa versus Articulata: clades, artifacts, prejudices. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, 39(3), 159-164.

Zrzavý, J. (2011). The interrelationships of metazoan parasites: a review of phylum-and higher-level hypotheses from recent morphological and molecular phylogenetic analyses. Folia Parasitologica, 48(2), 81-103.

Zrzavý, J., Hypša, V., & Tietz, D. F. (2001). Myzostomida are not annelids: molecular and morphological support for a clade of animals with anterior sperm flagella. Cladistics, 17(2), 170-198.

1999

Zrzavý, J., & Nedvěd, O. (1999). Evolution of mimicry in the New World Dysdercus (Hemiptera: Pyrrhocoridae). Journal of Evolutionary Biology, 12(5), 956-969.

Popular science articles:

– articles in various popular science magazines and newspapers (Vesmír, Respekt, Hospodářské noviny, Lidové noviny)

Monographs:

2017

Zrzavý, J., Begall, S., Burda, H., Mihulka, S., Storch, D. (2017). Jak se dělá evoluce: Labyrintem evoluční biologie (2., přepracované vydání). Argo/Dokořán, Praha.

Zrzavý, J. (2017). Proč se lidé zabíjejí: Evoluční okno do lidské duše (2., přepracované vydání). Triton, Praha.

2014

Burda, H., Bayer, P., Zrzavý, J. (2014). Humanbiologie. UTB Basics, Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart.

2009

Zrzavý, J., Storch, D., & Mihulka, S. (2009). Evolution: ein Lese-Lehrbuch. H. Burda (Ed.). Springer Spektrum, Heidelberg.

2008

Burda, H., Hilken, G., & Zrzavý, J. (2008). Systematische Zoologie. UTB Basics, Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart.

2006

Zrzavý, J. (2006). Fylogeneze živočišné říše. Scientia, Praha.

2004

Zrzavý J., Storch D. & Mihulka S. (2004). Jak se dělá evoluce: Od sobeckého genu k rozmanitosti života. Paseka, Praha

2004

Zrzavý J. (2004). Proč se lidé zabíjejí: Evoluční okno do lidské duše. Triton, Praha.

Chapters in monographs:

2019

Duda, P., & Zrzavý, J. (2019). Towards a global phylogeny of human populations based on genetic and linguistic data. In Y. Sahle, H. Reyes-Centeno, & C. Bentz (Eds.), Modern Human Origins and Dispersal (pp. 331-359). Tübingen: Kerns Verlag.

Links:

ResearchGate

Návrh reformy bakalářského studia biologie na PřF JU

Back To Top