skip to Main Content

Středeční semináře KZO

27. 10. 2023

Kokomo seminář (12:00 – 13:00, Kokomo room):
nekoná se

Studentský seminář (13:15 – 14:45, posluchárna B3):
Veronika Boháčová: Význam velikosti a klíčových znaků na rozpoznání predátorů rybákem dlouhoocasým (Sterna paradisaea)

Eliška Radová: Odhad přežívání sýčka obecného na základě hlasové identifikace jedinců
Terezie Peškařová: Populace ohniváčka rdesnového (Lycaena helle) v NP Šumava: Revize stavu a stanovištní nároky
Daniela Svojanovská: Vliv změn v tělním plánu na schopnost rozpoznávání predátorů netrénovanými ptáky

Zoologický seminář (15:00 – 16:30, posluchárna B3):
nekoná se

Back To Top