skip to Main Content

Středeční semináře KZO

18. 10. 2023

Kokomo seminář (12:00 – 13:00, Kokomo room):
Thomas van de Kamp (Institute for Photon Science and Synchrotron Radiaton, Karlsruhe, Germany): Recent advances in synchrotron X-ray imaging of insects

Studentský seminář (13:15 – 14:45, posluchárna B3):
Cecil Christopher Joel Soniya: Habitat preferences of raptors in Tropical region and Temperate zone
Nandi Das Gaurab: Butterflies of India: From Biogeography to Drivers of Community Composition
Frederik De Wint: Entomopathogenic fungi and host associations: Literature Database, Environmental Limitations and the Impact on Arthropod Communities

Zoologický seminář (15:00 – 16:30, posluchárna B3):
Jan Zrzavý (Katedra zoologie PřF JU): Zoologie obratlovců: Jak by se přednášeli obratlovci, kdyby to byla skupina živočichů

Back To Top