skip to Main Content

Středeční semináře KZO

25. 10. 2023

Kokomo seminář (12:00 – 13:00, Kokomo room):
nekoná se

Studentský seminář (13:15 – 14:45, posluchárna B3):
Peter Amick: Understanding the ecology of bats along altitudinal gradients with different orogenic histories
Claudio Sbaraglia: Exploring functional diversity in Saproxylic beetles
Jan Walter: Funkční vlastnosti heterotrofních organismů

Zoologický seminář (15:00 – 16:30, posluchárna B3):
Jakub Vlček (Katedra botaniky PřF UK): Ochranářská genetika: Proč (ne)sekvenovat genomy ve jménu ochrany přírody?

Back To Top