skip to Main Content

Středeční semináře KZO

15. 11. 2023

Kokomo seminář (12:00 – 13:00, Kokomo room):
Petr Čapek (Katedra biologie ekosystémů PřF JU): A plant–microbe interaction framework explaining nutrient effects on primary production

Studentský seminář (13:15 – 14:45, posluchárna B3):
Adéla Šrámková: Metody hodnocení sociální hierarchie u hlodavců

Kryštof Korejs: Vliv faktorů na strukturu ptačích společenstev odvalů po těžbě uranu na Příbramsku
Andrea Tomešová: Refugia biodiverzity xerotermního hmyzu v zemědělské krajině pošumavských vápenců
Pavlína Kubíková: Modulují osobnostní rysy u hraboše polního průběh jeho cirkadiánní aktivity?

Zoologický seminář (15:00 – 16:30, posluchárna B3):
Jana Anja Eccard (Institute of Biochemistry and Biology, University of Potsdam): The timid invasion: Behavioural adjustments and range expansion in rodents

Back To Top