skip to Main Content

Středeční semináře KZO

29. 11. 2023

Kokomo seminář (12:00 – 13:00, Kokomo room):
nekoná se

Studentský seminář (13:15 – 14:45, posluchárna B3):
Valerie Musilová: Morfologie lebky u dvou populací podzemního hlodavce slepce galilejského (Spalax galili)
Vojtěch Kovařík: Fylogenetická a taxonomická analýza peniální morfologie u novoguinejských hlodavců
Lukáš Sem: Vrozené potravní preference a averze ptáků, se zvláštním přihlédnutím ke kuru domácímu (Gallus domesticus)
Veronika Majerová: Mechanismy přenosu imitací a druhově specifických hlasových projevů u drozda zpěvného (Turdus philomelos)
Ladislava Krausová: Ťuhýk obecný vs. kukačka obecná: Variabilita snůšek a schopnost rozpoznávání vajec
Kateřina Vinterová: Analýza aktivity a pobytových znamení velemyší
Klára Vodičková: Koevoluce genů a jazyků – kritická rešerše

Zoologický seminář (15:00 – 16:30, posluchárna B3):
nekoná se – referáty studentů Katedry zoologie

Back To Top