skip to Main Content

Středeční semináře KZO

11. 10. 2023

Kokomo seminář (12:00 – 13:00, Kokomo room):
zrušeno

Studentský seminář (13:15 – 14:45, posluchárna B3):
Zoe Lalonde: Is it possible to estimate vocal individuality in owl species reliably based on Xeno-Canto recordings?
Tomáš Dvořák: Potravní specializace krahujce obecného (Accipiter nisus) v Pošumaví
Yevdokiia Stepanyshyna: Rozdíly v získání pelagické a bentické potravy mezi invazním karasem stříbřitým a původním karasem obecným

Zoologický seminář (15:00 – 16:30, posluchárna B3):
Jan Havlíček (Katedra zoologie PřF UK): Konec odborného textu: Kam směřuje prezentace výsledků vědeckého výzkumu

Back To Top