skip to Main Content

Terénní kurz alpské zoologie 2019

Letošní kurz alpské zoologie (KZO/067) zavítal do rakouských Alp. Měli jsme možnost srovnat vápencové pohoří Hochschwab a krystalické Vysoké Taury v centrální části Alp. Rozkvetlými horami, přes kameny či sněhová výležiska nás prováděli Martin Konvička, Alena Bartoňová a Jakub Vlček a podávali nám odborný výklad o přírodě Alp.

Díky přítomným botanikům nezůstaly opomenuty ani rostliny, z nichž se velkého obdivu dostalo hlavně rozličným druhům orchidejí. Rozmanitost byla patrná i počtu druhů motýlů především okáčů, modrásků nebo perleťovců. Na svazích v okolí Hochschwabu pobíhali svišti a kamzíci, mezi kameny se občas mihli alpští hraboši a pod vrcholem se vystavovali majestátní kozorožci. Z kleče se ozýval kos horský, ve vyšších partiích proletovaly lindušky, kavčata žlutozobá či pěnkaváci sněžní, na zbytcích sněhu hledali potravu pěvušky podhorní. V lesích při sestupu jsme pozorovali strakapouda bělohřbetého a budníčky horské.

Ve druhé části exkurze jsme se přemístili do Vysokých Taur, kde se nám podařilo zdolat 3000 m, překonat strach z koupání v ledové vodě či objevit modráska stříbroskvrnného a mloka černého. Poměrně hojní byli ořešníci kropenatí a ve výšce nad hlavami nám prolétli orlosup bradatý a orel skalní.

Vysokohorské túry byly doplněny sjezdem divoké řeky Enže na raftech a průchodem kaňonem vyhloubeným ve vápencových skalách. Silné nezapomenutelné zážitky si odnesl každý účastník exkurze, jež se opravdu vydařila. (Text: Kamila Bendová)

Back To Top