skip to Main Content

Ekologie a evoluce sociálního hmyzu

Laboratoř ekologie a evoluce sociálního hmyzu na Entomologickém ústavu hledá motivované studenty, kteří mají zájem se zapojit do mezinárodního týmu, jehož hlavním zájmem je ekologie společenstev mravenců a termitů v ekosystémech. Možný je i výzkum jak pouze v laboratoři, tak v naší či tropické přírodě.

Náš tým se zabývá zejména biodiverzitou mravenců v lesních tropických ekosystémech (Papua Nová Guinea, Borneo). Výzkum je velmi široký od ryze ekologických témat (sukcese pralesa, změny s nadmořskou výškou, ekologická kompetice a role dominantních druhů, interakční sítě mezi rostlinami a hmyzem, vliv invazivních druhů), po laboratorní témata ve spolupráci i s kolegy s jiných pracovišť (fylogeografie a evoluce druhů, molekulární potravní sítě, vliv fylogeneze druhů na jejich ekologické vlastnosti).

Máte-li zájem dozvědět se o našem výzkumu, jeho výsledcích a tématech více, neváhejte a kontaktujte nás. Nebo nás rovnou navštivte ve 1. patře Biologického centra AV ČR v bývalé staré knihovně (Oddělení Ekologie, v budově napravo od vrátnice pod matematiky). Více na našich webových stránkách.

Kontakt: peta.klimes@gmail.com

Back To Top