skip to Main Content

Ekologie krkavce velkého na skládkách odpadu

Nabídka bakalářské nebo diplomové práce zaměřené na výzkum ekologie krkavce velkého.

Kontakt: RNDr. Petr Veselý Ph.D., petr-vesely@seznam.cz

Back To Top