skip to Main Content

Interakce mezi ptáky a motýly: Mohou se sýkory koňadry naučit poznávat barvy motýlů?

Nabídka bakalářské nebo magisterské práce na experimentech zaměřených na interakce mezi ptáky a motýly

Pilotní experimenty ukázaly, že sýkory koňadry nepronásledují rychleji létající modely motýlů. To znamená, že si ptáci vybírají kořist podle její rychlosti. Student rozšíří tato pozorování o nové barevné vzory a únikové schopnosti modelů motýlů. Experiment se uskuteční v chovech JU a bude trvat 3 měsíce (leden – březen 2020).

Kontakt: Pavel Matos, Ph.D.; pavelm14@gmail.com

Back To Top