skip to Main Content

Morfologie sluchového aparátu u podzemních hlodavců

1) Podzemní chodby mají specifické akustické podmínky, kterým musí tamní obyvatelé přizpůsobit své sluchové schopnosti, což se odráží ve stavbě jejich ucha. Ne všichni podzemní savci ale tráví pod zemí stejně času, proto u nich lze pozorovat různou míru adaptací.

Otázka: Jak úzce souvisí morfologie středního ucha se sluchovými schopnostmi? A je dána spíše ekologií nebo příbuzenskými vztahy?

Řešení: Vyhledání dat o morfologii středního ucha a sluchových schopnostech podzemních a fosoriálních hlodavců napříč různými skupinami a jejich porovnání a mapování na fylogenetický strom.

2) Rypoši jsou unikátní skupina hlodavců, která se od těch nadzemních liší v mnoha ohledech. Přestože na první pohled působí uniformně, najdou se u nich rozdíly jak ve vzhledu a velikosti, tak i ve způsobu života.

Otázka: Shoduje se stavba vnitřního ucha u všech rypošů? Má velikost a ekologie jednotlivých druhů vliv na míru podzemní specializace?

Řešení: Popis vnitřního ucha u rypošů ze tří rodů s odlišnou ekologií a porovnání morfologie s ostatními druhy.

Kontakt:

Mgr. Lucie Pleštilová, Přírodovědecká fakulta, místnost B 257, lucie.plestilova@seznam.cz
doc. Radim Šumbera, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, místnost B263, tel.: 38 777 2240, sumbera@prf.jcu.cz

Back To Top