skip to Main Content

Chladová odolnost hmyzu

Zástupci hmyzu jsou vesměs malí ektotermní živočichové s nízkou schopností udržovat stálou tělní teplotu. Hmyz obsadil, navzdory své omezené termoregulaci, prakticky všechny suchozemské a sladkovodní habitaty na Zemi, včetně studených končin Arktidy a Antarktidy. Evoluční úspěch hmyzu je založen na vývoji komplexních strategií přežití za nízké tělní teploty. V naší laboratoři studujeme biochemické, fyziologické a molekulární mechanismy, které brání chladovému poškození nebo jej opravují. Některé druhy hmyzu jsou po stránce chladové odolnosti zcela unikátní v rámci celé živočišné říše. Například larvy octomilky Chymomyza costata přežívají i ponoření do kapalného dusíku (-196°C). Znalost mechanismů, jež podmiňují tyto fantastické schopnosti hmyzu, může vést až k vývoji nových technik kryogenního skladování biologického materiálu.

Vedoucí:  prof. Ing. Vladimír Košťál, CSc.
e-mail:
  kostal@entu.cas.cz
tel.: +420 387 775 324

Výzkumníci:
RNDr. Jan Rozsypal, PhD.
RNDr. Jaroslava Korbelová
Mgr. Tomáš Štětina
Mgr. Petr Hůla
MSc. Robert Grgac

Spolupracující instituce:

University of Western Ontario, Sinclair lab.; Aarhus University, Overgaard lab., Holmstrup lab.; Osaka City University, Goto lab.

Vybrané postery:

Effect of sublethal and lethal doses of cold on mitochondrial morphology in diapause and non-diapause larvae of drosophilid fly, Chymomyza costata (Štětina et al., 2018)
Potential role for histone H3K4 methylation in diapause induction in the larva of Chymomyza costata (Hůla & Košťál, 2017)
Crickets on ice: dissecting the mechanisms underlying insect freeze tolerance (Toxopeus et al., 2016)
Global transcriptomic analysis reveals candidate genes for diapause induction in the malt fly Chymomyza costata (Poupardin et al., 2015)

Odkazy:
Kryobióza: skrytý život (ČT)
Proč se hmyz hodí pro výzkum chladové odolnosti živočichů? (Živa)
Kryptobiotické stavy aneb vratná zastavení životních dějů (Vesmír)

© Vladimír Košťál
Back To Top