skip to Main Content

Ekologie a biogeografie motýlů

Motýli jsou bezesporu jednou z nejkrásnějších a nejpopulárnějších skupin hmyzu, mnoho informací z o jejích způsobu života a evoluční historii však stále zůstává neznámých. Naše skupina se zabývá nejen jejich výzkumem v terénu (mapování motýlů ČR, příčiny ohrožení a ekologické nároky jednotlivých druhů, populační ekologie a ekologie společenstev, analýzy společenstev z hlediska funkčních vlastností, ekofyziologie horských druhů), ale také genetickým výzkumem (populační genetika, fylogeneze a fylogeografie). Terénní výzkum probíhá nejen v České republice, ale také např. v Alpách či východním Mediteránu, a sběr vzorků na molekulární analýzy po celém světě. Kombinací obou přístupů pak řešíme otázky jako přežívání izolovaných populací nebo vliv čtvrtohorních změn klimatu na rozšíření populací a druhů (historické i současné), a jejich modelování. Vidíme motýly jako modelovou skupinu, pomocí které lze odhadovat dopad změn hospodaření člověka v krajině či pozorovat účinnost velkých ochranářských projektů, jako je třeba management krajiny pomocí původních volně žijících býložravců.

Vedoucí: doc. Mgr. Martin Konvička, Ph.D.
e-mail: konva@entu.cas.cz
tel.: +420 387 775 312

Výzkumníci:
RNDr. Zdeněk Faltýnek Fric, Ph.D. (externista)
Mgr. Alena Bartoňová
Mgr. Jana Marešová
MSc. Jatishwor Singh Irungbam
MSc. Meenakshi Irungbam

Spolupracující instituce:
Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut, Müncheberg, Německo; Lund University, Švédsko; Technische Universität Munich, Německo; Museum Witt, Německo; Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polsko; University of Alaska, Fairbanks, USA

Vybrané postery:
The Moths of Shirui Hills, Manipur, NE India (Irungbam 2017), 20th European Congress of Lepidopterology, Podgora, Croatia
Molekulární fylogeneze žluťásků rodu Gonepteryx (Hanzalová et al. 2017), Zoologické dny 2017, Brno
Historical biogeography of the hawkmoth genus Theretra Hubner, 1819 (Sphingidae) based on mitochondrial genes (Rindoš et al. 2017) 20th European Congress of Lepidopterology. Podgora, Croatia
Steppe species under the glacial cycles: Phylogeography of Proterebia afra (Bartoňová et al. 2016) 4th international symposium on Future of Butterflies in Europe, Wageningen, Netherlands
„Funkční vlastnosti“ v analýzách společenstev denních motýlů (Šlancarová et al., 2015), Ekologie 2015, České Budějovice

Back To Top