skip to Main Content

Ekologie a etologie ptáků

Rozmanitost potravních a reprodukčních strategií v rámci ptačí říše nabízí celou řadu zajímavých otázek. Mezi klíčová témata patří vztahy predátor – kořist, které ve střední Evropě fungují jinak, než bylo původně zjištěno v severních oblastech (sýc rousný, puštík obecný). Zajímáme se také o potravní strategie synantropních druhů dravců a sov (poštolka obecná, kalous ušatý). Dlouhodobě se snažíme přispět k poznání ekologie málo studovaných druhů ptáků a objasnit fungování ptačích společenstev v tropických oblastech (Papua Nová Guinea, Kamerun). Další témata se nabízí v oboru vokální komunikace mezi ptáky (duetové zpěvy, imitace) nebo vlivu antropogenních aktivit na populace volně žijících druhů (např. úmrtnost ptáků na sloupech elektrického vedení).

Vedoucí: Mgr. Jan Riegert, Ph.D.
e-mail: honza@riegert.cz
tel.: +420 387 772 214

Výzkumníci:
Mgr. Kryštof Chmel
Mgr. Václav Luka

Spolupracující instituce:
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí; Univerzita Karlova, Přírodovědecká Fakulta; Ústav biologie obratlovců AV ČR; Orgány ochrany přírody v dotčených oblastech; Department of Animal Morphology, Adam Mickiewicz University, Faculty of Biology, Poznań, Poland; Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig, Section of Mammals, Bonn, Germany; SATEC – Sustainable Agriculture Technicians, NGO, Big Babanki, Cameroon; Cameroon Biodiversity Conservation Society (CBCS), Birdlife International Affiliate, Yaounde-Messa, Cameroon; University of Sussex, Great Britain

Vybrané postery:
Složení potravy puštíka obecného (Strix aluco) (Luka and Riegert 2013)
Distribution and abundance of nectar resources in the territories of two Sunbird species in Bamenda Higlands, SW Cameroon (Riegert et al. 2007)

Odkazy:
Hnízdění ptáků (Český rozhlas)
Proč nemusí papuánští ptáci sedět na vejcích (Český rozhlas)

Back To Top