skip to Main Content

Kognitivní etologie ptáků

Zkoumáme, jak se ptáci vypořádávají s nebezpečím, jemuž musí v přírodě čelit. Zajímají nás především to, jak ptáci reagují na nevhodnou až nebezpečnou kořist, jak se ptáci brání svým predátorům a jak samci ptáků bojují proti svým sokům. Kromě popisu těchto vztahů se soustřeďujeme na procesy, jimiž ptáci nebezpečí rozpoznávají na základě vizuálních a akustických signálů. Experimenty provádíme jak v terénu, tak v laboratoři, jak v létě (pokusy u hnízd), tak v zimě (pokusy u krmítek). Našimi modelovými druhy jsou sýkora koňadra (Parus major) a ťuhýk obecný (Lanius collurio), nicméně věnujeme pozornost i jiným druhům, především krkavcovitým a vrabcům, ale i sovám, nebo rybákům.

Vedoucí: doc. RNDr. Roman Fuchs, CSc.
e-mail: fuchs@prf.jcu.cz
tel.: +420 387 772 243

Výzkumníci:
RNDr. Petr Veselý, Ph.D.
Mgr. Jan Havlíček
Mgr. Tereza Hromádková
Mgr. Tomáš Minařík
Mgr. Alexandra Průchová
Mgr. Michaela Syrová

Spolupracující instituce:
Katedra zoologie PřF UKKatedra kognitivní biologie, Vídeňská univerzita; Výzkumná stanice Konráda Lorenze

Vybrané postery:
Recognition & discrimination of prey by great tits (Parus major) (Karlíková et al., 2012)
How to recognize a predator: to use features or concept? (Beránková et al., 2012)
Kognitivní schopnosti ptáků založené na abstraktních zrakových stimulech (Nácar et al., 2010)

Odkazy:
Centrum kognitivní etologie
Výzkum kognitivní etologie ptáků na PřF JU (jtv)
Roman Fuchs: Pěvci versus dravci (přednáška z cyklu Biologické čtvrtky)

Back To Top