skip to Main Content

Primatologie a evoluční antropologie

Výzkum primatologie a evoluční antropologie na katedře spadá do dvou tématických okruhů. Prvním je etologie primátů a člověka, druhým evoluce chování lidoopů a člověka a fylogeneze lidských etnik. V rámci prvního tematického okruhu se věnujeme studiu individuálních rozdílů (osobnosti) u primátů. Snažíme se zjistit, jak osobnost zvířat nejlépe měřit, jak se jednotlivé druhy liší mírou individuálních rozdílů a zda tato variabilita v chování souvisí s dalšími charakteristikami jedince. Dále se zabýváme různými aspekty sociálního chování primátů, například sociální funkcí čištění srsti nebo péčí o mláďata. Mimoto studujeme souvislost sociální hierarchie a hladiny stresových hormonů u primátů a u lidí. Na Papui Nové Guinei, kde se dlouhodobě věnujeme výzkumu života lidí žijících v tradiční zemědělské společnosti, zkoumáme vliv života v ekologicky náročných podmínkách na hormonální hladiny a fyzickou kondici. Dále zjišťujeme, zda fyzická kondice souvisí s postavením v sociální hierarchii. V rámci druhého tematického okruhu studujeme evoluci rozmanitých znaků lidoopů a lidí, například sociálního uspořádání, sexuálního chování nebo zbarvení srsti. Také se zabýváme se rekonstrukcí fylogenetických vztahů lidských populací (etnik) na základě genetické a jazykové informace. S využitím statistických metod, používaných v evoluční biologii, zkoumáme evoluční historii kulturních fenoménů, například rodinného uspořádání nebo náboženství.

Vedoucí:
Mgr. Martina Konečná, Ph.D.
e-mail:
konecnam@prf.jcu.cz
tel.: +420 389 032 251

prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc.
e-mail:
zrzavy@centrum.cz
tel.: +420 387 772 239

Výzkumníci:
RNDr. Pavel Duda, Ph.D.
MSc. Vedrana Šlipogor, Ph.D.
Mgr. Gabriel Šaffa
MSc. Alfred Kik

Spolupracující instituce:
České a slovenské zoologické zahrady; Department of Cognitive Biology, Universität Wien; School of Philosophy, Psychology and Language Sciences, University of EdinburghDepartment of Behavioral Ecology, Georg-August-Universität GöttingenDepartment of Anthropology, Emory University in Atlanta

Vybrané postery:
Investigating cultural adaptations to sexual conflict in the ethnographic record (Šaffa et al. 2019)
How long does it take: Reliable assessment of personality from everyday behavior in cotton-top tamarins (Másílková et al. 2016)
Kdo si začíná? Iniciace sexuálních interakcí u makaků magotů (Gregorová et al. 2015)
Fylogenetická analýza sexuálního a ontogenetického dichromatismu gibonů (Duda & Šoun 2016)

Odkazy:
Jak si makakové magoti utužují společenské vztahy? (PřF JU, Naše objevy)
Prof. Jan Zrzavý o evoluční biologii a výzkumu evoluce člověka (Český rozhlas Leonardo)
Jak žil společný předek lidí a šimpanzů? (Science News)
Co říkají jazyky a genetika o evoluční historii lidstva? (OSEL.CZ)
Co prozradila evoluční studie lovců-sběračů o původu náboženství? (PřF JU, Naše objevy)
Pavel Duda: Pozoruhodné paralely (přednáška z cyklu Biologické čtvrtky)

Back To Top