skip to Main Content

Centrum tropické ekologie

Náš tým Centra tropické ekologie se zaměřuje na veškeré aspekty tropické biodiversity, zejména evoluční mechanismy jejího vzniku a ekologické mechanismy určující složení současných ekosystémů. Náš výzkum spojuje detailní popis druhů a jejich interakcí v tropických ekosystémech, zejména tropických deštných lesích, s manipulativními experimenty a molekulární analýzou druhů a populací. Zaměřujeme se zejména na ekologii potravních sítí zahrnujících rostliny a hmyz, dynamiku vegetace v tropických lesích, a rozšíření tropické biodiverzity na velkých zeměpisných škálách. Většina našich projektů probíhá na Papui-Nové Guineji, na naší výzkumné stanici New Guinea Binatang Research Center.

Vedoucí: prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc.
e-mail: novotny@entu.cas.cz
tel.: +420 387 775 362

Výzkumníci:
M.Sc. Joel James Brown
M.Sc. Chris Nazipa Dahl
Mgr. Dan Leština
Mgr. Martin Libra
M.Sc. Vincent Maicher
M.Sc. Jimmy Moses
Mgr. Ondřej Mottl
M.Sc. Nichola Sarah Plowman
M.Sc. Conor Mark Redmont
M.Sc. Carlo Lutz Seifert
M.Sc. Daniel Vilarós Souto
Mgr. Piotr Szefer
Dr. Matthias Weiss

Odkazy:
Laboratoř tropické ekologie
New Guinea Binatang Research Center
Dobrodružství tropické ekologie (Biologické centrum AV ČR, v. v. i.)
Čeští vědci budou zkoumat ekologii lesů na šesti kontinentech (Akademie Věd ǀ AV21)
Vědci a domorodci (Vesmír)

Back To Top