skip to Main Content

Centrum tropické ekologie

Náš tým Centra tropické ekologie se zaměřuje na veškeré aspekty tropické biodiversity, zejména evoluční mechanismy jejího vzniku a ekologické mechanismy určující složení současných ekosystémů. Náš výzkum spojuje detailní popis druhů a jejich interakcí v tropických ekosystémech, zejména tropických deštných lesích, s manipulativními experimenty a molekulární analýzou druhů a populací. Zaměřujeme se zejména na ekologii potravních sítí zahrnujících rostliny a hmyz, dynamiku vegetace v tropických lesích, a rozšíření tropické biodiverzity na velkých zeměpisných škálách. Většina našich projektů probíhá na Papui-Nové Guineji, na naší výzkumné stanici New Guinea Binatang Research Center.

Vedoucí: prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc.
e-mail: novotny@entu.cas.cz
tel.: +420 387 775 362

Výzkumníci:
MSc. Stefan Harrison
MSc. Sentiko Ibalim
MSc. Alyssa Malapit Fontanilla
MSc. Priscila Mezzomo
MSc. Pagi Toko

Odkazy:
Laboratoř tropické ekologie
New Guinea Binatang Research Center
Dobrodružství tropické ekologie (Biologické centrum AV ČR, v. v. i.)
Vědci a domorodci (Vesmír)

Back To Top