skip to Main Content

Výzkum drobných afrických savců

Náš výzkum je zaměřen na dvě oblasti biologie drobných savců a to na nejrůznější aspekty života podzemních hlodavců a na taxonomii i fylogeografii malých afrických savců. V rámci prvního okruhu nás zajímá, jak se savci vyrovnávají s nástrahami trvalého života pod zemí. Přestože hlavními objekty studia jsou samotářské a sociální druhy rypošů ze střední a východní Afriky, v poslední době jsme začali studovat také další „podzemníky“, např. hlodouna velkého v Etiopii, slepce egyptského v Izraeli nebo zokora čínského. Ve svém  snažení kombinujeme terénní i laboratorní přístupy. V přírodě studujeme aktivitu a další chování pomocí telemetrie, dále vnitrodruhovou komunikaci a ekologii. V laboratoři se zaměřujeme na smyslovou ekologii, opět komunikaci, morfologii, fyziologii, sociální chování a reprodukční systémy. Druhým okruhem našich aktivit jsou analýzy genetické diverzity hlodavců, hmyzožravců a netopýrů v oblasti Velké příkopové propadliny a v některých případech i na celoafrické úrovni. Díky detailnímu vzorkování a použití adekvátních metod jsme schopni zrekonstruovat příbuzenské vztahy jednotlivých druhů a populací. Znalosti historických geologických a klimatických procesů, které byly doprovázeny změnami vegetace, nám umožňují identifikovat faktory, které určují současnou genetickou diverzitu a rozšíření jednotlivých taxonů. Součást  naší práce představují  také morfologické analýzy a popis nových druhů.

Vedoucí: doc. Mgr. Radim Šumbera, PhD.
e-mail: sumbera@prf.jcu.cz
tel.: +420 387 772 240

Výzkumníci:
Mgr. Ema Hrouzková, PhD.
Mgr. Matěj Lövy, PhD.
Mgr. Jan Okrouhlík, PhD.
Mgr. Jan Šklíba, PhD.
Mgr. Jarmila Krásová
Mgr. Lucie Pleštilová
Mgr. Tereza Vlasatá
Mgr. Lenka Dovičicová
MSc. František Vejmělka
MSc. Andrea Kraus

Spolupracující instituce:
Ústav biologie obratlovců AV ČR v Brně; Zoologický ústav Univerzity Duisburg-Essen; Přírodovědecká fakulta, Univerzita KarlovaInstitute of Evolution, University of Haifa, Israel (Institut Evoluce, Haifská univerzita, Izrael)University of Oxford, Great Britain (Oxfordská univerzita, Velká Británie)Chancellor College, University of Malawi (Malawijská univerzita, Malawi)Mekelle University, Ethiopia (Univerzita v Mekelle, Etiopie)Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Russia (Severtsův institut ekologie a evoluce, Rusko)University of Antwerp, Belgium (Antverpská univerzita, Belgie)Muséum National d’Histoire Naturelle, France (Národní přírodovědné muzeum, Francie)Sokoine University of Agriculture, Pest management Centre, Tanzania (Sokoinská zemědělská univerzita, Centrum kontroly škůdců, Tanzánie)Nairobi National Museum, Kenya (Národní muzeum Nairobi, Keňa)

Vybrané postery:
Charakteristiky srsti podzemních hlodavců ve vztahu k jejich termální biologii (Vejmělka a Šumbera 2016)
Fylogenetická rekonstrukce vnitřních vztahů komplexu Mus triton (Smiešková et al. 2013)
Subterranean specialisation of the ear morphology in Chinese zokor Eospalax fontanieri: Indication of an acustic fovea (Pleštilová et al. 2016)
Impact of giant mole rat (Tachyoryctes macrocephalus) on Afroalpine ekosystem (Šklíba et al. 2014)

Odkazy:
Nabízená témata diplomových prací
Rypoši na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity (iDnes)
Rypoši v pořadu Dobré ráno část 1, část 2, část 3, část 4 (Česká televize)
Život pod Afrikou (Lidé a země)
Planeta Věda (Česká televize)
Příběh africké expedice (Česká televize)
Život zvířat v podzemí (Český rozhlas)

Back To Top