skip to Main Content

Ph.D. students

MSc. Lucie Ambrožová

Supervisor: Mgr. Lukáš Čížek, Ph.D. Doctoral thesis topic: Importance of large herbivore grazing for beetle communities in temperate steppes

MSc. Miroslav Bažant

Supervisor: RNDr. Radka Piálková, Ph.D. Doctoral thesis topic: Hnízdní ekologie a reprodukční chování pěnice vlašské (Sylvia nisoria)

MSc. Joel James Brown

Supervisor: RNDr. Jan Hrček, Ph.D. Doctoral thesis topic: Biotic, abiotic and symbiotic factors that influence a host-parasitoid food web Research focus: Hrcek lab

MSc. Monika Chrenková

Supervisor: RNDr. Martin Šálek, Ph.D. Doctoral thesis topic: Behavioral ecology of the Little Owl (Athene noctua) in Central European farmland

MSc. Dragomir Damnjanovic

Supervisor: doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D. Doctoral thesis topic: Community ecology and genetics of bird – parasite interactions?

MSc. Sylvain Delabye

Supervisor: RNDr. Robert Tropek, Ph.D. Doctoral thesis topic: Ecological and biogegraphical drivers responsible for biodiversity of Afrotropical Lepidoptera Research focus: Insect communities…

MSc. Lenka Dovicičová

Supervisor: doc. MSc. Radim Šumbera, Ph.D. Doctoral thesis topic: Populačno-genetické analýzy vybraných druhov afrických hlodavcov

MSc. Klára Dragová

Supervisor: doc. MSc. Oldřich Říčan, Ph.D. Doctoral thesis topic: Kontrasty historické biogeografie dvou protilehlých oblastí Neotropů

MSc. Pavla Dudová

Supervisor: prof. RNDr. Vlastimil Křivan, CSc. Doctoral thesis topic: Význam individuální variability pro potravní vztahy hmyzu a pavouků Research focus: Klecka lab

MSc. Robert Grgac

Supervisor: prof. Ing. Vladimír Košťál, CSc. Doctoral thesis topic: Functional analysis of cryoprotectant system in C. costata

MSc. Magdaléna Hadová

Supervisor: Mgr. Martina Konečná, Ph.D. Doctoral thesis topic: Behaviorální přístup k hodnocení osobnosti u primátů

MSc. Jan Havlíček

Supervisor: doc. RNDr. Roman Fuchs, CSc. Doctoral thesis topic: Hnízdní a potravní ekologie vrabce domácího ve venkovském a městském prostředí

MSc. Markéta Hejníková

Supervisor: Mgr. David Doležel, Ph.D. Doctoral thesis topic: Charakterizace neurohormonů a jejich genů retrocerebrálního komplexu ploštice Pyrrhocoris apterus

MSc. Tereza Holicová

Research focus: - rodent systematics - phylogeography of mammals Contact: tel.: +420 387 772 254 room: B 254     CV Education: –…

MSc. Sylvie Horáková

Supervisor: RNDr. Jan Robovský, Ph.D. Doctoral thesis topic: Peniální a bakulární morfologie savců

MSc. Tereza Hromádková

Supervisor: RNDr. Václav Pavel, Ph.D. Doctoral thesis topic: Životní strategie rybáka dlouhoocasého (Sterna paradidaea)

MSc. Karolína Hrubá

Research focus: - Pollination networks - Altitudinal and latitudinal pollination patterns in tropical Africa and temperate - Herbivory in meadow communities Contact:…

Msc. Dagmar Hucková

Supervisor: RNDr. Pavel Duda, Ph.D. Doctoral thesis topic: Historické, ekologické a socio-kulturní determinanty diverzifikace lidských populací

MSc. Petr Hůla

Supervisor: prof. Ing. Vladimír Košťál, CSc. Doctoral thesis topic: Mechanismus působení nízkomolekulárních a vysokomolekulárních cyto-protektivních látek při vystavení hmyzího organismu nízkým teplotám

MSc. Sentiko Ibalim

Supervisor: prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc. Doctoral thesis topic: Phylogeny and phylogenetic determinants of macro-lepidoptera assemblages on Elevational gradients in tropical  settings

Ing. Emad Ahmed Sayed Ibrahim

Supervisor: prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc. Doctoral thesis topic: Study of adipokinetic hormone role in insects stressed by entomopathogenic fungi and/or nematodes

MSc. Jatishwor Singh Irungbam

Supervisor: MSc. Zdeněk Faltýnek Fric, Ph.D. Doctoral thesis topic: Lepidoptera of Bhutan, its formation and determinants

MSc. Meenakshi Irungbam

Supervisor: MSc. Zdeněk Faltýnek Fric, Ph.D. Doctoral thesis topic: Study of Phylogeographic patterns of Afro-oriental species of butterflies

MSc. Martina Karásková

Supervisor: doc. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc. Doctoral thesis topic: Ekologie a etologie sasankových krevet

MSc. Alfred Kik

Supervisor: RNDr. Pavel Duda, Ph.D. Doctoral thesis topic: Language diversity and language skills in contemporary populations of Papua New Guinea

MSc. Fran Kostanjšek

Supervisor: MSc. Lukáš Čížek, Ph.D. Doctoral thesis topic: Ecology and Community Structure of Saproxylic Beetles in Czech Republic

Mgr. Petr Kozel

Supervisor: RNDr. Pavel Šebek, Ph.D. Doctoral thesis topic: Multitrophic interactions in dead wood

MSc. Jarmila Krásová

Supervisor: doc. MSc. Radim Šumbera, Ph.D. Doctoral thesis topic: Fylogeografie drobných savců v horských oblastech východní Afriky

MSc. Andrea Kraus

Supervisor: doc. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D. Doctoral thesis topic: Comparative study of the masticatory apparatus and bite force in mammals with extremely…

MSc. Dan Leština

Supervisor: Tom Maurice Fayle, Dr. Doctoral thesis topic: Adverse effects of dispersal limits of mutualist ants and plants on fragmented population persistance…

MSc. Martin Libra

Supervisor: prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc. Doctoral thesis topic: Community structure of caterpillar parasitoids from tropical rain forest Výzkumné zaměření: Hrcek lab

MSc. Václav Luka

Supervisor: MSc. Jan Riegert, Ph.D. Doctoral thesis topic: Prostorová aktivita a potravní ekologie puštíka obecného (Strix aluco)

MSc. Houda Ouns Maaroufi

Supervisor: prof. RNDr. Michal Žurovec, CSc. Doctoral thesis topic: Regulation of Cell Growth In Drosophila

MSc. Jana Marešová

Supervisor: MSc. Zdeněk Faltýnek Fric, Ph.D. Doctoral thesis topic: Fylogeografie holarktických druhů motýlů ve vztahu k jejich biotopu

MSc. Klára Mičulková

Supervisor: prof. RNDr. Magdaléna Hodková, CSc. Doctoral thesis topic: Hormonální řízení stárnutí hmyzu

MSc. Tomáš Minařík

Supervisor: RNDr. Petr Veselý Ph.D. Doctoral thesis topic: Treecreeper (Certhia: Certhidae: Passerformes) inter-specific interactions

MSc. Jimmy Moses

Supervisor: RNDr. Petr Klimeš, Ph.D. Doctoral thesis topic: The ecology of ants along altitudinal rainforest gradients in the tropics Research focus: Ecology and…

MSc. Anna Mrázová

Supervisor: Mgr. Kateřina Sam, Ph.D. Doctoral thesis topic: Interakce mezi rostlinami, býložravým hmyzem a predátory: jejich mechanizmy a ekologická důležitost

MSc. Mélanie Thierry

Supervisor: RNDr. Jan Hrček, Ph.D. Doctoral thesis topic: Impact of temperature on the structure of Drosophila-parasitoid food webs Research focus: Hrcek lab

MSc. Monika Nováková

Supervisor: doc. RNDr. František Sedláček, Ph.D. Doctoral thesis topic: Orientace a navigace u norníka rudého založená na magnetorecepci

MSc. Nela Nováková

Research focus: - behavior - evolution of behavior Contact: e-mail: nelak.gero@seznam.cz room: B 254     CV Education: - since 2017: PhD candidate,…

MSc. Lenka Perfollová

Supervisor: RNDr. Petr Doležal, Ph.D. Doctoral thesis topic: Ekofyziologie a biologie lýkohuba matného a dalších kůrovcovitých a jejich přirozených nepřátel na smrku

MSc. Michal Perlík

Supervisor: RNDr. Pavel Šebek, Ph.D. Doctoral thesis topic: Congruence of biodiversity patterns between woodland associated Hymenoptera and saproxylic Coleoptera

MSc. Ludmila Pernerová

Supervisor: RNDr. Jan Robovský, Ph.D. Doctoral thesis topic: Genetická variabilita a fylogeografická struktura vybraných ohrožených savců v lidské péči

MSc. Martin Pivarči

Supervior: MSc. David Doležel, Ph.D. Doctoral thesis topic: Fylogeografie ruměnice pospolné

Ing. Ondřej Pivrnec

Supervisor: doc. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D. Doctoral thesis topic:  Ecology and behavior of Russian desman

MSc. Lucie Pleštilová

Supervisor: doc. MSc. Radim Šumbera, Ph.D. Doctoral thesis topic: Morfologie sluchového aparátu u podzemních hlodavců

MSc. Alexandra Průchová

Supervisor: Prof. Gianni Pavan, Ph.D. Doctoral thesis topic: Acoustic analysis as non-invasive method for monitoring of bird population

MSc. Gabriel Šaffa

Supervisor: RNDr. Pavel Duda, Ph.D. Doctoral thesis topic: Evoluce socio-kulturních adaptací: fylogenetická kross-kulturní perspektiva

MSc. Kateřina Šandlová

Supervisor: Mgr. Martina Komárková, Ph.D. Doctoral thesis topic: Analýza sociálních interakcí koňovitých (Equidae) a jejich behaviorálního kontextu se zaměřením na interakce hřebec-hříbě.

MSc. Ivana Schneedorferová

Supervisor: RNDr. Aleš Tomčala, Ph.D. Doctoral thesis topic: Mannitol accumulation as an osmoregulatory mechanism in Apicomplexan cousin Chromera velia

RNDr. Martina Slapničková

Supervisor: doc. Marie Lipoldová, CSc. Doctoral thesis topic: Gene specific sex effects on eosinophil infiltration in leishmaniasis

MSc. Jana Smrčková

Supervisor: prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc. Doctoral thesis topic: Temporal and topological methods of macroevolutionary analysis of phylogenetic trees

MSc. Bartosz Sobociński

Supervisor: RNDr. Ing. Lubomír Piálek, Ph.D. Doctoral thesis topic: Rapid diversification in Neotropical cichlids

MSc. Tereza Stašková

Supervisor: prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc. Doctoral thesis topic: Studium procesů řídících metabolickou homeostázu u hmyzu

MSc. Michaela Syrová

Research focus: - behavioral ecology - antipredatory behavior - cognitive ethology of birds - bioacoustics Contact: e-mail: syrova.michaela@seznam.cz tel: +420 387 772 241 room:…

MSc. Piotr Szefer

Supervisor: prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc. Doctoral thesis topic: Top-down Control of Arthropods and Herbivory by Key Predators in the Understorey and…

Pagi Toko

Supervisor: prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc. Doctoral thesis topic: Response of moth community (Family: Geometridae) in a tropical rainforest to key ecological…

MSc. Gabriela Urbánková

Supervisor: doc. RNDr. František Sedláček, Ph.D. Doctoral thesis topic: Vnitrodruhová variabilita v chování hlodavců a faktory působící na vývoj osobnostních projevů jedince

MSc. František Vejmělka

Research focus: – diversity and ecology of Australian and Oceanic mammals – mammalian communities along elevational gradients of tropical mountains – ecophysiology…

MSc. Jakub Vlček

Supervisor: doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D. Doctoral thesis topic: Evolution of functionaly important genes in populations of Galapagos mockingbirds ( Mimus spp.) with…

MSc. Tomáš Zítek

Supervisor: MSc. Lukáš Čížek, Ph.D. Doctoral thesis topic: Ekologie, kompetice a potravní vztahy ve společenstvech koprofilního hmyzu

Back To Top